Optymizm [wyrazy przeciwstawne]

  • Optymizm, dostrzeganie dodatnich stron życia pozytywne ocenianie rzeczywistości.
  • Przeciwtawne:
    • pesymizm.