Prąd [synonimy]

  • Strumień.
  • Nurt.
  • Fala.
  • Ruch.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]