Precz [synonimy]

  • Wara.
  • Fora ze dwora.
  • Odczep się.
  • Odwal się.
  • Szuraj stąd.
  • Sio.
  • A kysz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]