Opustoszały [wyrazy przeciwstawne]

  • Opustoszały, opuszczony, pusty, bezludny, niezamieszkały.
  • Przeciwstawne:
    • ludny,
    • gwarny.