Orff Carl

Carl Orff

( 10 lipca 1895, Monachium, Niemcy – 29 marca 1982, Monachium, Niemcy)

Niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent.
Stworzył wiele utworów.
Najbardziej znany i najwybitniejszy to Carmina Burana.
Jest twórcą systemu wychowania muzycznego, gdzie główna rolę odgrywa śpiew, improwizacja i muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.
Zalicza się do nich: marakasy, bębenki, triangle, tamburyny, klawesy, dzwonki, ksylofony i metalofony, gdzie pojawiają się wymienne sztabki.
Ich nazwa to instrumentarium Orffa.