Muzyka ludowa

  • Muzyka ludowa towarzyszyła ludziom od zarania dziejów.
  • Jest wyjątkowo bogata i różnorodna.
  • Spełnia również funkcję rozrywkową.
  • Propagatorami muzyki ludowej są w Polsce zespoły i soliści.
  • Najbardziej reprezentacyjne zespoły to „Mazowsze” i „Śląsk”, które od lat popularyzują polskie pieśni i tańce ludowe różnych regionów.
  • Nie sposób nie wspomnieć o polskim etnografie Oskarze Kolbergu, który całe swe życie starał się poznać i zachować dla potomności tego rodzaju spuściznę narodową.