Organ

Organ to instrument kościelny i narządy ludzkie.