Organizacja [synonimy]

 • Ustrój.
 • Konstrukcja.
 • Stowarzyszenie.
 • Agencja.
 • Agenda.
 • Jednostka.
 • Konstytucja.
 • Sieć.
 • Samorząd.
 • Aparat.
 • Zrzeszenie.
 • Związek.
 • Zjednoczenie.
 • Zgrupowanie,
 • Zestaw.
 • Syndykat.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]