Pleimpotent

Wokulski zbliżył się do Łęckiego i w krótkim czasie stał się pleimpotentem.