Organizować [synonimy]

  • Aranżować.
  • Tworzyć.
  • Zakładać.
  • Zawiązywać.
  • Powoływać do życia.
  • Zaczynać.
  • Urządzać.
  • Planować.
  • Reorganizować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]