Orientować się [synonimy]

  • Zorientować się.
  • Spostrzec.
  • Widzieć.
  • Domyślać się.
  • Rozumieć.
  • Przeczuwać.
  • Słyszeć co w trawie piszczy.
  • Poczuć pismo nosem.
  • Trzymać rękę na pulsie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]