Oś drużyny została zachwiana i zmieniona (siatkówka mężczyzn).