Osjanizm

  • Osjanizm, nurt literacki, konwencja, dla której charakterystyczne były takie elementy, jak tajemniczość i groza, gdzie szczególna role odgrywały rekwizyty takie jak mgła, księżyc, wiatr i znaki świata nadprzyrodzonego.
  • Nazwa wywodzi się od „Pieśni Osjana”, apokryfu  Szkota Jamesa Macphersona.
  • Moda ta prowadziła do literatury nastrojowej, melancholii, nostalgii, której zwykle towarzyszyły opisy dzikiej, egzotycznej przyrody.