Romantyzm – odmienna nowoczesność

 • Przełom wieków XVIII i XIX to kryzys oświecenia.
 • Rewolucja francuska zmieniła patrzenie na świat wokół.
 • Pojawił się romantyzm (malowniczy, tajemniczy, nastrojowy).
 • Trwał od lat 90. XVIII wieku do końca lat 40. XIX wieku.
 • W Polsce zapoczątkował go Mickiewicz „Balladami i romansami” (1822).
 • Stał się reakcją na świat oświeceniowy.
 • Podkreślał, że świat poznawać można w sposób indywidualny i subiektywny.
 • Uznawał metafizykę i rozważania o tym, co niesamowite, tajemnicze i trudne do zrozumienia).
 • Wartością centralną stała się miłość (wierność).
 • Stawiał na wolność twórcy, odrzucając wcześniejsze reguły.
 • Podkreślał znaczenie sztuki narodowej, co rozwinęło rodzimą folklorystykę.
 • Zwracano uwagę na poprawność języka narodowego.
 • Natura (estetyka) Północy stała się niesamowitym odkryciem.
 • Wzbogaceniu uległa muzyka instrumentalna i wokalna.
 • Pojawiła się nowoczesna norma kulturowo-obyczajowa