Osłabiać [synonimy]

  • Nadwątlać.
  • Nadwyrężyć.
  • Działać osłabiająco.
  • Podrywać autorytet.
  • Łagodzić.
  • Ściszać.
  • Zmniejszać.
  • Rozluźniać.
  • Głuszyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]