Osobiście [synonimy]

  • Własnoręcznie.
  • Samodzielnie.
  • We własnej osobie.
  • We własnym imieniu.
  • Na własne oczy.
  • Na własnej skórze.
  • Doświadczyć czegoś.
  • Na własne uszy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]