Ospale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ospale Przysłówek

(sennie, leniwie)

Z powodu upału poruszaliśmy się ospale.