Wszakże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszakże wzmocnione wszak Wszak powiedziałam, że jutro egzamin.
spójnik przeciwstawny

(jednakże, jednak)