Zaimki i ich podział

Zaimki tworzą klasę wyrazów bardzo zróżnicowaną pod względem gramatycznym i znaczeniowym.

Zaimki dzielimy ze względu na znaczenie i ze względu na to, jaką część mowy zastępują.

Rodzaj zaimków Rzeczowne Przymiotne Liczebne Przysłowne
osobowe ja, ty, my, wy (on, ona, ono, oni, one)
 

zwrotny

 

się
dzierżawcze mój, twój, nasz, wasz, swój (jego, jej, ich)
wskazujące on, ona, ono, oni, one, to ten, tamten, taki, ów tyle tak, owak, tu, tam, tędy, tamtędy, wtedy, odtąd
pytajno-względne kto, co jaki, który, czyj ile jak, gdzie, którędy, skąd, dokąd, kiedy, odkąd
nieokreślone ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, kto bądź, co bądź, byle kto, byle co jakiś, któryś, czyjś, pewien, jakikolwiek, jaki bądź byle jaki ileś, ilekolwiek, ile bądź kilkanaście, parę, wiele, wielu jakoś, gdzieś, skądś, kiedyś, jakkolwiek, jak bądź, byle jak