Ospały [wyrazy przeciwstawne]

  • Ospały, będący wynikiem senności, apatyczny, gnuśny, ociężały, powolny.
  • Przeciwstawne:
    • energiczny,
    • ożywiony,
    • żywy.