Ostateczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ostateczny, taki, na którym kończy się jakiś cykl, seria, szereg, definitywny.
  • Przeciwstawne:
    • wstępny,
    • probny,
    • tymczasowy.