Oświecenie – czas słowników i encyklopedii

  • Oświecenie to czas rozumu, kultury i filozofów.
  • Opowiadano się za dociekaniem prawdy za pomocą rozumu, odwoływano się do doświadczenia jako sposobu poznania.
  • Rozwój wiedzy spowodował konieczność jej usystematyzowania i wyjaśniania.
  • W 1728 roku powstała w Londynie Cyclopedia, składająca się z 2tomów, nowatorstwem był alfabetyczny układ haseł.
  • W okresie 11751-1776 redagowano Wielką Encyklopedię Francuską, która zgromadziła ogromną wiedzę o świecie w 35 tomach.
  • W Polsce powstał wówczas Zbiór potrzebniejszych wiadomości Ignacego Krasickiego.