Oświecenie [motywy i gatunki literackie, nauka i oświata]

MOTYWY

 • Krytyka zacofania (Ignacy Krasicki, „Monachomachia”),
 • Miłość sentymentalna (Franciszek Karpiński, „Laura i Filon”),
 • Miłość do ojczyzny (Józef Wybicki, „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”),
 • Egzotyczne podróże (Jonathan Swift, „Podróże do wielu odległych narodów świata”).

GATUNKI LITERACKIE

 • Bajka (Ignacy Krasicki, „Wilk i owce”).
 • Satyra (Ignacy Krasicki, „Żona modna”).
 • Sielanka (Franciszek Karpiński, „Laura i Filon”),
 • Poemat heroikomiczny (Ignacy Krasicki, „Monachomachia”),
 • Powieść (Denis Diderot, „Kubuś Fatalista i jego pan”, Jan Potocki, „Rękopis znaleziony w Saragossie”),
 • Komedia (Franciszek Zabłocki, „Fircyk w zalotach”).

NAUKA I OSWIATA

 • Wynalazki (maszyna parowa, krosno, piorunochron, ogniwo elektryczne, balon).
 • Wielka encyklopedia francuska.
 • Rozwój piśmiennictwa.
 • Collegium Nobilium i Szkoła Rycerska.
 • Komisja Edukacji Narodowej.
 • Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.