Oświecenie [cechy, złote myśli i wzorce osobowe epoki]

CECHY

 • dydaktyzm,
 • krytycyzm,
 • wiara w rozum,
 • podziw dla postępu,
 • antyklerykalizm,
 • klasycystyczny umiar.

RELEKSJE I MYŚLI

 • „Wolność, równość, braterstwo” (hasło rewolucji francuskiej).
 • „Od fanatyzmu do barbarzyństwa tylko jeden krok” (Denis Diderot).
 • „Człowiek urodził sie wolnym, a wszędzie jest w okowach” (Jean-Jacques Rousseau).
 • „miej odwagę posługiwać się własnym rozumem” (Immanuel Kant).

WZORCE OSOBOWE

 • Patriota (Ignacy Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”).
 • Uczony, kobieta wykształcona (Jacques Louis Dawid, „Portret małżonków Lavoisier”),
 • Człowiek z ludu (Denis Diderot, „Kubuś Fatalista i jego pan”).
 • Czuły kochanek, kochamka (Franciczek Karpiński, „Laura i Filon”).