Oszust [synonimy]

 • Aferzysta.
 • Szwindlarz.
 • Wydrwigrosz.
 • Oszukaniec.
 • Kanciarz.
 • Falsyfikator.
 • Kłamca.
 • Nikczemnik.
 • Obłudnik.
 • Przestępca.
 • Szkodnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]