Oświetlać [synonimy]

  • Oświecać.
  • Rozwidniać.
  • Rzucać światło.
  • Zaświecić.
  • Świecić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]