Otaczać [synonimy]

  • Okrążać.
  • Oblegać.
  • Obłazić.
  • Okalać.
  • Obejmować.
  • Ogradzać.
  • Oparkaniać.
  • Obwodzić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]