Oszustwo

Siebie oszukujemy w miarę potrzeb, innych w miarę możliwości.