Epifania

  • Ukazanie w nowoczesnej literaturze objawienia.
  • Chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi.
  • Ma ono charakter bardziej świecki niż religijny.
  • Obrazowane jest poprzez nieoczekiwany porządek rzeczy, ładu, zwyczajów i powszechnych sytuacji dnia codziennego.
  • Doświadczenie epifanii ma charakter indywidualny, chwilowy.
  • Odnosi się do tego, co istnieje realnie.