Estetyzm

  • Nazwa kierunków i programów artystycznych stawiających na pierwszym miejscu urodę dzieła literackiego i jego formę.
  • Tzw. społeczne obowiązki literatury znikają z pola widzenia przedstawicieli tych tendencji artystycznych.
  • Postawa poszukiwania piękna, ładu i harmonii.
  • Jednocześnie pomijana jest brzydota i dysharmonia.
  • Skrajnym przejawem estetyzmu było hasło sztuki dla sztuki.
  • W II połowie XIX wieku estetyzm był szczególnie atrakcyjną ofertą artystyczną.
  • Nazwę tę odnoszono do różnych prądów literackich (parnasizmu, symbolizmu).
  • Obecnie estetyzm jest synonimem uprawiania sztuki oderwanej od życia, sztuki hermetycznej.