Estetyzm

  • Postawa poszukiwania piękna, ładu i harmonii.
  • Jednocześnie pomijana jest brzydota i dysharmonia.