Otucha [synonimy]

 • Optymizm.
 • Dobra myśl.
 • Zaufanie.
 • Wsparcie.
 • Nadzieja.
 • Ufność.
 • Pociecha.
 • Pocieszenie.
 • Pokrzepienie.
 • Ukojenie.
 • Wiara.
 • Osłoda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]