Otwierać [synonimy]

  • Odmykać.
  • Odsuwać.
  • Rozchylać.
  • Zrywać plombę.
  • Rozpościerać.
  • Odpieczętować.
  • Odkorkowywać.
  • Rozpakować.
  • Odpakować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]