Otwór [synonimy]

  • Dziura.
  • Dziurka.
  • Wgłębienie.
  • Oczko.
  • Szczelina.
  • Pękniecie.
  • Wejście.
  • Rozpadlina.
  • Wąwóz.
  • Luka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]