Otwartość systemu językowego

  • Możliwość ciągłego odnawiania i uzupełniania zasobu leksykalnego języka.
  • Ciągłe zmiany w zakresie słownictwa, tj. powstawania nowych wyrazów (neologizmy)  i wychodzenia z użycia innych (archaizmy).