Segmentacja

  • Z łaciny odcinek, sekcja.
  • Analityczny podział tekstów, w wyniku którego otrzymywane są jednostki różnych szczebli, tj. zdania, frazy, wyrazy, morfemy, fonemy.
  • Skoligacona z klasyfikacją i opisem wyodrębnionych jednostek językowych.