Oziębiać się [synonimy]

  • Chłodnąć.
  • Chłodnieć.
  • Ostygać.
  • Stygnąć.
  • Wyziębiać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]