Oziębłość [synonimy]

  • Oschłość.
  • Chłód.
  • Obojętność.
  • Lodowatość.
  • Zimność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]