Oznaczanie [synonimy]

  • Znakowanie.
  • Stemplowanie.
  • Cechowanie.
  • Znaczenie.
  • Numeracja.
  • Numerowanie.
  • Paginacja.
  • Notacja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]