Ożywiony [synonimy]

  • Gwałtowny.
  • Gorący.
  • Namiętny.
  • Burzliwy.
  • Podniecony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]