Pachnący [synonimy]

  • Wonny.
  • Woniejący.
  • Aromatyczny.
  • Wydający zapach.
  • Przechodzący zapachem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]