Paczka [synonimy]

  • Pakunek.
  • Zawiniątko.
  • Węzełek z rzeczami.
  • Tłumok.
  • Tobół.
  • Bagaż.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]