Padać [synonimy]

 • Rozpadać się.
 • Dżdżyć.
 • Mżyć.
 • Siąpić.
 • Lać.
 • Siec.
 • Ciąć.
 • Smagać.
 • Zacinać.
 • Walić.
 • Prószyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]