Pal [synonimy]

  • Dyl.
  • Bal.
  • Kloc.
  • Bierwiono.
  • Drąg.
  • Słup.
  • Belka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]