Palec [synonimy]

  • Kciuk.
  • Paluch.
  • Wielki palec.
  • Paluszek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]