Palić [synonimy]

  • Zapalać.
  • Podpalić.
  • Rozpalić.
  • Wypalić.
  • Krzesać ogień.
  • Niszczyć.
  • Świecić.
  • Osmalić.
  • Niecić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]