Pałac Biskupa Erazma Ciołka [Muzeum Narodowe w Krakowie]

Zabytkowy pałac pochodzi z XVI wieku. Obiekt usytuowany przy ulicy Kanoniczej 17 w Krakowie jest drugą po Wawelu wczesnorenesansową  budowlą w mieście, posiada tradycyjne cechy gotyckie (filary w sieni), piękny portal główny. Pałac powstał na poczatku wieku XVI (1501-1503) dla biskupa płockiego Erazma Ciołka, sekretarza króla Aleksandra Jagiellończyka, dyplomaty,wielkiego humanisty i mecenasa sztuki. Obecnie stanowi jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,  ma cudowny dziedziniec, w salach można podziwiać skarby skarby sztuki średniowiecznej i nowożytnej (m.in. urządzenie wnętrz, kolekcję ikon, rzeźby).