Palić [wyrazy przeciwstawne]

  • Palić, rozniecać ogień, grzać, ogrzewać, opalać, podgrzewać, wzniecać, powodować spalenie.
  • Przeciwstawne:
    • gasić,
    • wygaszać,
    • tłumić.