Palindrom [definicja]

  • Z gr. oznacza biegnący z powrotem.
  • Wyraz, zdanie lub wers brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej do prawej i odwrotnie.
  • Rodzaj słownej zabawy znanej już w antyku.
  • Przypisywano jej magiczny sens.