Palindrom [przykłady]

Przykłady:

  • kajak,
  • sawanna was [czeka],
  • Co mi dał duch – cud, ład i moc.”
  • jeż leje lwa, paw leje lżej,
  • ile Roman ładny dyndał na moreli?,
  • Ada bąki piką bada,
  • kobyła ma mały bok,
  • akta generała ma mała renegatka,
  • łapał za kran, a kanarka złapał,
  • Zakopane na pokaz.