Palinodia

  • Pieśń sprzeczna z poprzednią.
  • Utwór poetycki. w którym autor odwołuje opinie i zarzuty opublikowane wcześniej w innym utworze.
  • Niekiedy odwołanie bywa tylko pozorne.
  • W rzeczywistości  jest potwierdzeniem , napisanym w inny sposób.
  • Odmiennym treściom towarzyszy ta sama kompozycja).
  • Gatunek uprawiany już przez Horacego czy Owidiusza.
  • W literaturze polskiej przykładem jest „Monachomachia” i „Antymonachomachia” I. Krasickiego.